Procederen & arbitreren

Ons kantoor voert gerechtelijke, en arbitrageprocedures in zaken zoals:

  • kwaliteit- of kwantiteitsgeschillen onder leveringscontracten
  • terugvordering van leningen
  • schuldeisersgeschillen
  • bancaire geschillen
  • uitwinning van onroerend goed hypotheken
  • scheepsbeslag en -veiling
  • executiegeschillen
  • beslagen
  • executie van buitenlandse arbitrage of rechtbankvonnissen
  • internationaal schuldverhaal.