Ondernemings- en contractrecht

Ons kantoor adviseert en treedt op voor verschillende belanghebbenden in ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals:

  • bestuurdersaansprakelijkheidsgeschillen
  • aandeelhoudersgeschillen
  • geschillen tussen schuldeisers
  • executie van zekerheden voor of in faillissement

Ook hebben wij veel ervaring in het opstellen van contracten en algemene voorwaarden voor een variƫteit aan commerciƫle verhoudingen, zoals agentuur en distributie, koop- en verkoop, bemiddeling, aanneming en joint ventures.