Reinier van Campen

Telephone+31 20 52 452 45
E-mailvancampen@wmlaw.nl
Linkedinhttps://www.linkedin.com/in/reiniervancampen/
vCardDownload

Reinier van Campen (1970) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij begon zijn juridische carrière in 1997 op de verzekerings- en transportrechtsectie van het Amsterdamse kantoor Boekel De Nerée. Reinier werkt sinds 1999 samen met Taco Wiersma en is één van de oprichters van Wiersma Mensonides. In 2000 rondde Reinier met succes de postdoctorale Grotius opleiding Transportrecht af.

Reinier is bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht en is tevens bestuurslid (penningmeester) van de Nederlandse Vereniging van Vervoerrechtadvocaten. Reinier is lid van de International Bar Association (IBA) en houdt regelmatig lezingen voor de Lloyd’s Maritime Academy.

Reinier voert met name een procespraktijk maar is ook ervaren in niet-litigieuze kwesties. Reinier is ervaren in de juridische kant van alle transportmodaliteiten en heeft zich met name gespecialiseerd in zee- en wegvervoer (CMR). Reinier behandelt onder andere ladingschades, letselschades, aanvaringen, scheepsbeslagen en de opheffing daarvan, scheepsveilingen en de strafrechtelijke kant van milieudelicten. Daarnaast is Reinier ervaren in het opstellen van en adviseren over logistieke contracten en algemene voorwaarden. Vanwege zijn uitgebreide ervaring in de transportrechtpraktijk en in het opstellen van aanverwante contracten, wordt Reinier regelmatig betrokken bij due diligence onderzoeken in het kader van fusies en overnames in de transportsector. Reinier’s cliëntenbestand bestaat uit P&I Clubs, verzekeraars, scheepseigenaren, charterers, logistieke dienstverleners en handelshuizen.

Rechtsgebieden:

Reinier van Campen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk Procesrecht (Beslag & Executierecht, Litigation)
  • Strafrecht (Financieel Economisch Strafrecht)
  • Transport- & handelsrecht

Op grond van deze registratie is Reinier verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Talen:

Engels
Duits
Italiaans

Aanbevelingen:

Reinier van Campen “feels comfortable on board ships and technical installations,” say sources, adding: “His understanding of the technology behind projects enables him to communicate effectively with people in different layers of our organisation. The service we receive is punctual and he is always available.” (Chambers & Partners, 2014)

“Concentrates on finding solutions” (Chambers & Partners, 2011)

“Excellent lawyer on maritime and trade law” (Legal 500, 2011)